ANVÄNDARAVTAL MED Webbplatsen 6KLUBB.com

VARNING: Personer under 18 år har inte behörighet att besöka denna webbplats 6klubb.com (”Webbplatsen” eller ”Webbplatsen”) eller använda dess tjänster (”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”).

Detta Användaravtal definierar reglerna för användning av Webbplatsens tjänster. Vänligen läs detta användaravtal noggrant. Genom att registrera dig på denna tjänst bekräftar du att du har läst och godkänner sidorna Användaravtal, Sekretess och Cookies. Användaravtalet är en integrerad del av ditt avtal. Det är inte tillåtet att tillämpa ett annat användaravtal.

Särskild anmärkning om minderåriga

Personer under arton år är inte behöriga att använda våra tjänster. Vi ber dem att inte lämna sina uppgifter till oss. Denna webbplats är avsedd för personer som är över arton (18) år eller som har uppnått myndighetsåldern i sin jurisdiktion. Personer under myndighetsåldern har inte rätt att registrera sig, använda och/eller köpa tjänster och/eller produkter på webbplatsen.

1. Tjänster

1.1 Tjänsterna kan endast användas efter registrering. Registreringen är kostnadsfri. Du ingår därför ett avtalsförhållande med oss på kostnadsfri basis, vilket regleras av detta användaravtal.

1.2 Vi erbjuder också ett bredare utbud av tjänster med en betald prenumeration om du vill kommunicera med andra användare och utnyttja Tjänsten till dess fulla potential. Vi kommer att meddela dig innan du börjar använda en betaltjänst och ange priset och hela beloppet. Vi tar betalt med den metod du väljer (t.ex. via kredit- eller betalkort). Du väljer själv hur länge du vill prenumerera på Tjänsten. Du kommer att kunna använda den betalda Tjänsten när du har gjort rätt betalning. Du kommer att kunna använda betaltjänsten först efter att betalningen har gjorts och efter att den nämnda avgiften faktiskt har dragits från ditt konto. 

1.3 Webbplatstjänsterna är endast avsedda för personligt bruk. Du får inte tillåta andra att använda ditt abonnemang eller formulär på webbplatsen. Detta innebär att du inte får ge tillgång till uppgifterna eller överföra uppgifterna för åtkomst till tredje part. Vi tillhandahåller tjänsterna enbart för ditt personliga bruk. Genom att registrera dig samtycker du till att endast använda tjänsterna för personligt bruk och att inte använda tjänsterna för kommersiella ändamål.

2. Registrering och användning av Tjänsterna

2.1 Tjänsterna kan endast användas efter registrering.

2.2 Genom att registrera dig på Webbplatsen godkänner du Användaravtalet och garanterar att du är över 18 år.

2.3 Du måste se till att de uppgifter du fyller i när du registrerar dig, köper och betalar är korrekta.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att blockera din åtkomst till Tjänsten om du använder Tjänsten på ett sätt som strider mot lag eller om du bryter mot de skyldigheter som anges i detta Användaravtal. 

3. Villkor och bestämmelser för användning

3.1 Det primära syftet med Webbplatsen är att tillhandahålla underhållningsinnehåll för vuxna. Tjänsten tillåter användare att interagera med varandra, dela foton, berättelser, fantasier, kommunicera med andra användare, våra representanter och vårt automatiserade system.

3.2 Frågeformulär för riktiga användare ger oss möjlighet att samla in data om meddelanden, chatt och/eller svar från individer eller program i syfte att genomföra marknadsundersökningar och/eller förbättra användarupplevelsen och/eller kvalitetskontroll och/eller efterlevnad av webbplatsens regler. Dessutom kan vi använda dessa frågeformulär i vår marknadsundersökning, för att analysera användarnas preferenser, trender, mönster och information om våra kunder och potentiella kundbas. Du bekräftar och samtycker till att vissa av frågeformulären på webbplatsen som du kan interagera med som användare kan vara artificiellt skapade. Syftet med att skapa dem är att underhålla våra användare, att göra användarna mer bekanta med våra tjänster och att uppmuntra användarna att bli mer involverade i tjänsten. De meddelanden de skickar är datorgenererade. Meddelandena från dessa användarprofiler försöker efterlikna verkliga meddelanden, och innan du blir en betald användare uppmuntrar vi dig därför att försöka delta i de många konversationerna och öka interaktionen med andra användare. Vi använder också dessa frågeformulär för att övervaka användarnas kommunikation och deras användning av våra tjänster i enlighet med detta användaravtal.

Observera att syftet med de frågeformulär vi skapar inte är att de ska likna faktiska individer. Vi kan skapa flera olika profiler med samma foto. Du bekräftar att dessa profiler är skapade av oss och att de inte är associerade med någon av våra användare eller någon annan verklig person. Du bekräftar och samtycker vidare till att beskrivningarna, bilderna och informationen i dessa profiler främst tillhandahålls i underhållningssyfte och för att hjälpa dig att navigera på vår webbplats och förstå hur den fungerar. Alla dessa frågeformulär kan kommunicera med flera användare vid eller nära samma tidpunkt som någon annan användare.

3.3 Vi skickar automatiserade e-postmeddelanden till användare för att få information om hur våra användare använder vissa aspekter av Tjänsterna och/eller för att stimulera konversationer mellan dem. Dessutom kommer vi att använda våra automatiserade frågeformulär för att kommunicera i underhållningssyfte.

3.4 Du förstår och samtycker till att det inte finns någon garanti för att du kommer att gå på en dejt, hitta en följeslagare eller partner och träffa någon av våra användare personligen. Webbplatsen tillhandahåller tjänster av underhållningskaraktär.

3.5 Du förstår att du har fullt ansvar för den information du tillhandahåller. Du måste se till att den information du fyller i är korrekt och beskriver dig. Du garanterar att du inte medvetet kommer att tillhandahålla information från tredje part som din egen. Avsiktligt tillhandahållande av falsk information eller bedrägligt beteende, i synnerhet tillhandahållande av bankuppgifter från tredje part utan samtycke, kommer att leda till lämpliga rättsliga konsekvenser.

4. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR EUROPEISKA KUNDER

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att avtalet ingåtts.

För att utöva ångerrätten måste du meddela genom e-post: [email protected]

5. Uppsägning av avtalet; Förnyelse av avtalet; Uppsägning av tjänsten

5.1 Uppsägning av avtalet

Uppsägningen av avtalet ska tydligt särskiljas mellan avtalsförhållandet på kostnadsfri basis, som börjar omedelbart efter registrering, och avtalsförhållandet på betald basis, som börjar efter köp av en betald tjänst.

Du har rätt att säga upp det kostnadsfria avtalsförhållandet när som helst och utan att ange någon anledning.

Vi har rätt att säga upp avtalsförhållandet på kostnadsfri basis med 14 dagars varsel till dig. Detta påverkar inte rätten att säga upp på grund av tillräckliga skäl eller på grund av kontoblockering.

Avtalsförhållandet på betald basis måste sägas upp minst 14 kalenderdagar före respektive utgångsdatum för avtalet, om en annan period angavs vid köp av den betalda åtkomsten, då inom den angivna perioden. Betalda avtalstjänster kan endast sägas upp med ett detaljerat skriftligt uttalande. För att säkerställa att brevet kommer fram som avsett och för att skydda dig mot missbruk bör du alltid ange dina inloggningsuppgifter.

Observera: Betalda avtalsförhållanden kan inte sägas upp genom att radera ansökningsformuläret. Om du har köpt en betaltjänst och raderat din profil påverkar detta inte avtalsförhållandet. Om du har betalat för tjänsten men inte använt den och du raderar din profil betraktas detta som en uppsägning av tjänsten. I sådant fall utgår ingen återbetalning. I enlighet med ovanstående är ett skriftligt ansökningsformulär en förutsättning för uppsägning av ett betalt avtalsförhållande.

Efter trettio (30) dagar från din begäran om uppsägning av detta avtal kommer ditt konto och din information att raderas utan möjlighet till återställning och kommer inte längre att finnas tillgängliga på vår webbplats.

Efter trettio (30) dagar från mottagandet av din skriftliga uppsägning av detta avtal kommer ditt konto och din information att raderas permanent och kommer inte längre att finnas tillgängliga på vår webbplats.

Vänligen skicka din skriftliga begäran via e-post eller post till: [email protected]

5.2 Förnyelse av avtal

Avtalet om tillhandahållande av betaltjänster förnyas automatiskt för den period som anges vid tidpunkten för köpet, förutsatt att avtalet inte har sagts upp skriftligen med registreringsuppgifterna 14 kalenderdagar före utgångsdatumet; om en annan period angavs vid tidpunkten för köpet av den betalda åtkomsten, då inom den angivna perioden.

Undantag är provprenumerationer, reklamkampanjer och andra. I dessa fall kommer du att meddelas om provprenumerationsperioden, metoden för uppsägning och automatisk förnyelse.

När du köper betaltjänster kommer du efter att ha bekräftat din beställning att meddelas om den relevanta avtalsperioden, startdatumet och den möjliga förnyelseperioden om avtalet inte sägs upp i tid. Du kommer att få ett betalningsbekräftelsebrev med syftet med betalningen. Du bör behålla en kopia av dessa uppgifter, som är nödvändiga för uppsägning av avtalet på betald basis.

Med en provprenumeration kommer ditt avtal att förnyas automatiskt tills prenumerationen sägs upp eller avbryts. Förnyelseperioden beror på den avtalade löptiden för den fullständiga prenumerationen efter provperioden. Abonnemangsbetalningar kommer att samlas in regelbundet på samma dag i månaden som den första betalningen för tjänsten, såvida inte betalningstransaktionen har misslyckats av någon anledning, i vilket fall den kommer att försökas på en annan dag. Prenumerationspriser kan granskas och ändras när som helst av Webbplatsen (på grund av förändringar i moms etc.), vilket kan påverka den efterföljande förnyelseperioden. Du kommer att informeras om prisändringarna och om din särskilda rätt att säga upp din prenumeration om du inte är nöjd med det nya priset. Om du är missnöjd med prenumerationens inköpspris kan du skicka oss en begäran om uppsägning med din underskrift.

Rabatter på specialerbjudanden gäller endast för den första betalningen. Ytterligare återkommande betalningar kommer att debiteras till de fastställda priserna, om inte annat anges i specialerbjudandet.

5.3 Avbeställning av tjänsten

Vi har rätt att stänga av tjänster helt eller delvis. Vi kommer att meddela dig minst 14 dagar i förväg om när och i vilken utsträckning tjänsterna kommer att stängas av. Om du har betalat men inte helt utnyttjat din rätt vid tidpunkten för uppsägningen, kommer du att få en lämplig proportionell återbetalning eller förlängning av din prenumerationsperiod.

6. Information om data

6.1 När vi utför våra Tjänster åtar vi oss att följa tillämpliga lagbestämmelser för skydd och behandling av uppgifter.

6.2 Insamling, användning och delning av din personliga information överensstämmer med vår integritetspolicy. Du samtycker till att du genom att använda våra Tjänster godkänner insamling, lagring, användning av någon del av din personliga information, inklusive överföring av din personliga information från ditt hemland till något annat land där lagar om integritet kan skilja sig åt. Dessutom är all registreringsinformation som du tillhandahåller när du registrerar ditt konto företagets enda egendom. Därför lämnar du in och ger oss tillstånd att använda alla registreringsuppgifter och annan personlig information i enlighet med vår sekretesspolicy. Klicka på länken Sekretess för att läsa våra sekretessvillkor i mer detalj. Denna Integritetspolicy anses vara en integrerad del av detta Användaravtal.

6.3 Din profil och dess innehåll kan vara sökbara, du kan också söka efter användarprofiler som är registrerade på andra webbplatser som drivs och underhålls av oss eller, till exempel, skapade gemensamt eller privat. Din profil och dess innehåll kan vara sökbara av enskilda sökmotorer som Google, MSN, etc.

6.4 För att öka dina chanser till framgång hjälper vår webbplats dig genom att kostnadsfritt skicka ett välkomstbrev till dig. Denna tjänst säkerställer att din profil får maximalt antal visningar av andra medlemmar, eftersom systemet automatiskt skickar den till lämpliga partners för din räkning.

6.5 Eftersom webbplatsen innehåller annonser och du använder en del av webbplatsen, kan vi eller en tredjepartsannonsör placera eller definiera en unik cookie i din webbläsare. Cookies är en normal del av internetaktivitet och används också av webbplatsen för att säkert identifiera dig varje gång du loggar in och använder webbplatsen, och för att hålla din session aktiv när du inte använder webbplatsen under en tidsperiod. All information som vi eller tredje part får som ett resultat av cookies och spårningsprogram för marknadsföringskampanjer är strikt anonymiserad. Det är förbjudet att överföra personuppgifter från Schweiz till länder som inte har en adekvat nivå av dataskydd. Genom att registrera dig på denna webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, se vår Cookie Policy.

7. Nyttjanderätt och upphovsrätt

Alla rättigheter i förhållande till program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, uppfinningar och material som ägs av oss förblir uteslutande vår egendom. Administrationen av webbplatsen har exklusiva rättigheter att använda ovanstående rättigheter. All användning av program och innehåll, material och de varumärken som ingår däri är endast tillåten för de ändamål som anges i detta användaravtal.

8. Skyldigheter

8.1 Direktkontakt mellan våra användare är endast tillåten med båda parters samtycke. Av denna anledning är vi inte ansvariga om ingen sådan kontakt tas under avtalets löptid. Vi ska dock sträva efter att förmedla direktkontakt mellan våra användare genom att tillhandahålla tekniska hjälpmedel för detta ändamål.

8.2 Oaktat det uttryckliga förbudet är det möjligt att Tjänsten kan komma att användas på ett felaktigt och olagligt sätt. Vi ansvarar dock inte för missbruk av data och information. Vi ansvarar inte heller för tredje mans missbruk av information som du tillhandahåller.

8.3 Vi garanterar inte att Tjänsten alltid kommer att fungera korrekt, dvs. att den kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter utan avbrott. I synnerhet är vi inte ansvariga för fel i teknisk utrustning eller kvaliteten på tillgången till tjänsten på grund av force majeure eller händelser utanför vår kontroll (t.ex. fel i kommunikationsnätet).

8.4 Vi ansvarar inte för obehörig åtkomst till dina personuppgifter av tredje part, till exempel i form av åtkomst till en databas av hackare.

8.5 Med avseende på andra förluster som uppstår av andra orsaker än de som anges ovan, ska vi endast vara ansvariga i fall av uppsåtlig och grov vårdslöshet från tjänstemän, anställda och förvaltare, där andelen av sådant ansvar är proportionellt mot andelen av de andra orsakerna till förlust.

8.6 Under alla omständigheter är vårt ansvar gentemot dig begränsat, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, till summan av alla avgifter som du har betalat till oss under de 6 månader som föregår den händelse som ger upphov till vårt ansvar.

8.7 Om du stöter på någon (online eller offline) är vi inte ansvariga för någon skada som en sådan person kan orsaka dig eftersom det är ditt personliga ansvar att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika situationen. Du är medveten om att vi inte kan visa den personliga historiken för varje användare som prenumererar på Tjänsten.

8.8 I övrigt är ansvar uteslutet.

9. Invändningar

9.1 Eventuella invändningar mot ett debiterat belopp måste anges och överklagas per brev inom sex (6) veckor från det att betalningen gjordes eller fakturan för Tjänsten mottogs. Om du inte har framfört någon giltig invändning inom sex (6) veckor ska debiteringen eller debiteringen anses vara bekräftad. För att undvika missförstånd ska en invändning inte anses vara giltig om tjänsten var tillgänglig men inte utnyttjades.

Om din invändning är giltig kommer dock det aktuella beloppet att återbetalas till ditt konto eller så kommer du att bli ombedd att förlänga den betalda tjänsten med det beloppet.

Du har också rätt att ge oss en provperiod på upp till fem arbetsdagar. Om orsaken till ditt missnöje inte har åtgärdats vid slutet av denna provperiod har du rätt att säga upp avtalet.

Mindre störningar i Tjänsten utgör inte grund för reklamation. Mindre störningar i driften av betaltjänsten anses vara sådana där perioden för frånvaro av tillgång till betaltjänsten inte överstiger två på varandra följande dagar.

Du kan få ersättning eller hävda din rätt till ersättning genom att rikta ett juridiskt korrekt och ostridigt krav mot oss.

9.2 Om en betalning formellt bestrids av dig kan krediteringen eller betalningen för den transaktionen återkallas (”chargeback”) om ditt krav godkänns. Återbetalningar görs och bestäms av den relevanta kortutgivaren eller kreditorganisationen efter due diligence, vilket du måste samtycka till. En lista över vanliga orsaker till återbetalningar inkluderar obehöriga eller felaktigt auktoriserade transaktioner din betalning har inte identifierats dubbel betalning.

Transaktioner som genomförs eller behandlas INTE i enlighet med detta Användaravtal eller som är uppenbart olagliga eller misstänkta. Ditt klagomål till det kredit- eller finansinstitut som du har ett avtal med.

9.3 I händelse av en återbetalning återbetalar vi till dig hela det omtvistade beloppet för abonnemanget och det belopp som ska betalas för att genomföra återbetalningen.

9.4 I enlighet med detta Användaravtal samtycker du härmed till att vi bistår dig i samband med eventuella omtvistade betalningstransaktioner, inklusive bekräftelse av transaktioner som rör våra Tjänster.

9.5 Du samtycker härmed till att inte göra falska anspråk på återbetalningar. Vi klargör vidare att vi förbehåller oss rätten att inte förnya ditt abonnemang eller acceptera dig som kund om du har gjort en eller flera återbetalningskrav som vi anser vara falska eller ogrundade.

9.6 Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller vi oss rätten att anlita en inkassobyrå för att kräva återbetalning av din skuld. Vi förbehåller oss också rätten att debitera dröjsmålsränta enligt lagstadgad räntesats.

9.7 Vi förbehåller oss också rätten att debitera ränta på försenade skulder till en ränta som baseras på lagbestämmelser och/eller summan av 10% per år.

Begränsning av ansvar.    VI SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DU SAMTYCKER OCKSÅ TILL ATT HÅLLA OSS SKADESLÖSA FRÅN ALLA ANSPRÅK, FÖRLUSTER, SKULDER OCH KOSTNADER OM DU ANSER ATT INNEHÅLLET FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR ÄR STÖTANDE, SKADLIGT, NÖDVÄNDIGT, FELAKTIGT OCH/ELLER VILSELEDANDE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGOT ANSPRÅK ELLER NÅGON ORSAK TILL TALAN, OAVSETT VILKEN FORM AV TALAN SOM UPPSTÅR I AVTAL, OAVSETT OM DET ÄR KORREKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS, OM NÅGOT, UNDER 90-DAGARSPERIODEN OMEDELBART FÖRE DET DATUM DÅ DU FÖRST GÖR ETT SÅDANT ANSPRÅK. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Skadestånd.    Du samtycker till att ersätta och hålla oss, våra moderbolag, dotterbolag och närstående bolag samt våra och deras aktieägare, direktörer, tjänstemän, anställda, ombud, entreprenörer, licensgivare och licenstagare skadeslösa från alla förluster, ansvar, anspråk, krav eller kostnader, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatkostnader, som debiteras av tredje part i samband med din användning av tjänsterna eller något brott mot eller överträdelse av dessa villkor.

Skiljedom vid tvist.   

  • ENHVER BEGÄRAN, TVIST ELLER TVIST (oavsett om den uppstår enligt avtal, skadestånd eller andra villkor, oavsett om det är tidigare, nuvarande eller framtida, inklusive lagstadgade bestämmelser, KONSUMENTSKYDD, SEDVANERÄTT, AVSIKTLIG SKADA OCH RÄTTVISA ANSPRÅK) MELLAN DIG OCH OSS ELLER NÅGON AV NÅGON AV VÅRA ANKNUTNA ENHETER ELLER VÅRA ELLER DERAS OMBUD, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ARVINGAR ELLER EFTERTRÄDARE, SOM ORSAKAS AV DIN ANVÄNDNING, TOLKNING ELLER ÖVERTRÄDELSE AV VÅR WEBBPLATS, DITT KONTO, DESSA VILLKOR ELLER NÅGON TIDIGARE VERSION AV DESSA VILLKOR, TER MINATION ELLER GILTIGHET AV DETTA AVTAL (INKLUSIVE OMFATTNING, GILTIGHET ELLER VERKSTÄLLBARHET AV DESSA VILLKOR, DETTA SKILJEAVTAL ELLER NÅGON AV DERAS BESTÄMMELSER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA PÅSTÅENDEN OM PROCESSUELL ELLER MATERIELL OSKÄLIGHET), ELLER FÖRHÅLLANDE, HUR, som ett resultat av dessa villkor (inklusive, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, relationer med tredje parter som inte är parter i detta avtal), kommer att lösas uteslutande och slutgiltigt genom obligatorisk individuell skiljedom.
  • Avstående från grupptalan.    MED UNDANTAG FÖR AVSNITT 24, I NÅGON TVIST MELLAN DIG OCH OSS, SKA VARKEN DU ELLER VI HA RÄTT ATT FÖRENA ELLER KONSOLIDERA ANSPRÅK MED ELLER MOT ANDRA DOTTERBOLAG ELLER PERSONER, ELLER MOT ANDRA DOTTERBOLAG ELLER PERSONER, ELLER ATT SKILJA NÅGRA ANSPRÅK I ANTINGEN EN REPRESENTATIV ELLER GRUPPTALAN ELLER I EN PRIVAT ADVOKAT ALLMÄN TALAN. DU BEKRÄFTAR ATT DU AVSTÅR FRÅN DINA RÄTTIGHETER ATT DELTA I EN GRUPP- ELLER REPRESENTATIV TALAN MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLA TVISTER MELLAN DIG OCH OSS.

Elektronisk kommunikation. 

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation, t.ex. e-post, från oss eller våra dotterbolag och närstående bolag. Dessa meddelanden kommer att innehålla meddelanden om ditt konto och information om eller relaterad till tjänsterna. Dessa meddelanden är en del av din relation med oss och du får dem som en del av ditt medlemskap. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive men inte begränsat till krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Avskiljbarhet.

Med undantag för vad som anges i punkterna 24(k) och 24(m), om någon bestämmelse i detta Avtal inte anses verkställbar enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse tas bort från detta Avtal och återstoden av detta Avtal ska tolkas som om sådan bestämmelse hade tagits bort och ska verkställas i enlighet med dess ändrade villkor.

Överföringar.

Dessa Villkor utgör hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på föremålet för detta Avtal och ersätter alla tidigare överenskommelser, skriftliga, muntliga eller underförstådda. Om vi har försett dig med en översättning av den engelska versionen av dessa Villkor, samtycker du till att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att din relation med oss kommer att regleras av den engelska versionen av dessa Villkor. Om det finns någon konflikt mellan den engelska versionen av dessa Villkor och någon översättning, ska den engelska versionen ha företräde.

Force Majeure.    Varken du eller vi ska hållas ansvariga för förseningar eller uteblivna betalningar enligt detta Avtal som orsakats av force majeure (eller naturkatastrofer), terrorism, strejker, embargon, bränder, krig eller andra orsaker som ligger utanför den berörda partens rimliga kontroll.

Återkoppling

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på [email protected].